PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội
Trả lời phỏng vấn trước thềm khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đoàn ĐBQH đã chuẩn bị nhiều nội dung, ghi nhận các ý kiến góp ý của cử tri trong quá trình xây dựng Luật, trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri từ cơ sở… những nội dung này sẽ được chuyển tải tới cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh (BTV): Được biết, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ 20/5/2024 đến 28/6/2024 chia làm 2 đợt có khối lượng công việc rất lớn, xin đại biểu cho biết các nội dung chủ yếu của Kỳ họp?

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh: Kỳ họp thứ 7 sắp tới là kỳ họp thường lệ của Quốc hội, cũng như các kỳ họp trước, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 11 dự án luật.

Một số dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, mang tính xã hội cao, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân, dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này như dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật Đấu giá tài sản và một số luật được trình cho ý kiến lần đầu như dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi). Đặc biệt, tại kỳ họp này, có 3 dự án luật mới sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến là dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ hai, Quốc hội sẽ giám sát tối cao: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH về trách nhiệm đối với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác như:

Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; xem xét, quyết định về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

BTV: Thời gian vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều hoạt động, đổi mới nội dung, hướng về cơ sở. Xin đại biểu cho biết những hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV?

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh: Chuẩn bị cho Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri định kỳ tại 8/8 huyện, thành phố và tiếp xúc cử tri tại nơi làm việc. Qua đó, tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết, đồng thời chuyển các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đến UBND tỉnh xem xét, giao các cơ quan chuyên môn có liên quan giải quyết và trả lời cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến xây dựng pháp luật như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát, tiếp xúc cử tri chuyên đề về một số dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật BHXH (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; các dự án luật về lĩnh vực an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì và phối hợp tổ chức soạn thảo… Các ý kiến góp ý được Đoàn ĐBQH tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi các ĐBQH trong Đoàn làm tư liệu tham gia thảo luận, hoàn thiện các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, các ĐBQH trong Đoàn cũng tích cực tham dự hội nghị ĐBQH chuyên trách, các phiên họp của các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật và các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ họp tới.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề và gửi báo cáo kết quả giám sát đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời lựa chọn đề xuất với Quốc hội các nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7. Qua hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đã cung cấp được nhiều thông tin từ thực tiễn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương để giúp các vị ĐBQH có thêm chất liệu nghiên cứu, đưa vào nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp sắp tới. Một trong bốn chuyên đề Đoàn đã tiến hành giám sát, có chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Đây là một nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, trước khi tham dự Kỳ họp thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương để thăm nắm thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và những bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật để kịp thời có ý kiến, chuyển tải đến các cơ quan trung ương xem xét theo thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ.

BTV: Xin đại biểu cho biết những vấn đề mà Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm và có ý kiến tại Kỳ họp này để chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri đến diễn đàn Quốc hội?

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với rất nhiều nội dung lớn được Quốc hội đưa ra xem xét, quyết định. Xuất phát từ tình hình thực tiễn tại địa phương, từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và với tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, từng vị ĐBQH sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, lựa chọn vấn đề và có ý kiến đối với từng nội dung tại kỳ họp.

Trong quá trình thảo luận các nội dung theo Chương trình kỳ họp, các ĐBQH sẽ tích cực chuyển tải tới Quốc hội và các bộ, ngành trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, khu vực; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Hương Lan thực hiện