PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại UBND tỉnh
Chiều 19/10/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát, có Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi giám sát 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng NTM) giai đoạn 2015-2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp sát sao, quyết liệt ngay từ đầu giai đoạn. Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương chú trọng, thường xuyên đổi mới về nội dung và phương pháp, đa dạng các hình thức, góp phần nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành một số chính sách riêng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển hạ tầng nông thôn.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn đã huy động vốn ngân sách Nhà nước được trên 1.097 tỷ đồng; huy động người dân và các tổ chức đóng góp được trên 218,2 tỷ đồng; huy động lồng ghép trên 5,331 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nguồn lực hạn chế, các cấp, các ngành của tỉnh đã vào cuộc tích cực, thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã đề ra: Không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí, tiêu chí toàn tỉnh bình quân đạt 11,84 tiêu chí/xã, dự kiến năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã (kế hoạch 11,9 tiêu chí/xã); phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn NTM (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã đề ra).

Tại buổi giám sát, các sở, ngành đã thảo luận, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm như: Việc rà soát quy hoạch tại các xã sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính; hiệu quả các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; việc sắp xếp tổ chức bộ máy giúp việc thực hiện Chương trình NTM các cấp; việc chỉnh lý biến động đất đai sau khi các xã sáp nhập, sau khi người dân hiến đất…

Qua buổi giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có một số kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương. Trong đó, kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 để địa phương có căn cứ triển khai ngay từ đầu giai đoạn. Quy định rõ vị trí, tổ chức bộ máy và biên chế tối thiểu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện để thống nhất với hệ thống ngành, đảm bảo thực hiện tốt vai trò, chức năng tham mưu quản lý và tổ chức thực hiện đối với một Chương trình lớn, lâu dài, nhiều lĩnh vực đa ngành và cả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Phân bổ nguồn lực ngân sách Nhà nước cho các địa phương không quy định hệ số để các địa phương tự phân bổ theo các mục tiêu của tỉnh đề ra. Tăng mức hỗ trợ đầu tư đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã đạt dưới 10 tiêu chí của tỉnh để hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự tham mưu của các sở, ngành trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Công tác xây dựng NTM trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn nhất định.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến kiến nghị của UBND tỉnh và các sở, ngành; khẳng định Đoàn giám sát sẽ có kiến nghị để Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tải đến các bộ, ngành có liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và vai trò của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quan tâm công tác xây dựng kế hoạch thực hiện; quan tâm vốn đầu tư cho hạ tầng văn hóa - xã hội, môi trường; tăng cường chỉ đạo điều chỉnh đồ án quy hoạch NTM làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo…/.

Hương Dịu