PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp
Hiến máu là hành động cao đẹp, giúp mang đến món quà sức khỏe vô giá cho người bệnh. Kể từ năm 2000, ngày 7/4 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData