PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hiệu quả từ mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp ở Chợ Đồn
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp nhằm liên kết những nông dân có chung ngành nghề sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo sự gắn kết, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu, bò sinh sản thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh được thành lập từ tháng 6/2020 với 10 thành viên tham gia. Mục đích thành lập tổ hội nhằm liên kết các hộ dân với nhau, cùng hỗ trợ nhau về nguồn vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật trong cách xây dựng chuồng trại, tư vấn về con giống, chăm sóc qua từng giai đoạn, cùng nhau tháo gỡ khó khăn khi trâu, bò bị bệnh, trồng các loại cỏ làm thức ăn cho trâu bò và đặc biệt là tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp nhau phát triển thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu, bò sinh sản thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh cho biết, năm đầu tiên thực hiện mô hình, các thành viên Tổ hội nghề nghiệp thôn Bản Vay có 57 con trâu bò; qua gần 3 năm duy trì hoạt động mô hình, các thành viên Tổ hội đã phát triển đàn trâu bò tăng lên 18 con. Các hộ thực hiện mô hình đều được tập huấn kiến thức cơ bản trong chăn nuôi nên đã chủ động trồng cỏ, làm chuồng trại đảm bảo cho đàn trâu, bò. Ngoài ra, các hội viên còn tăng gia nuôi lợn và đắp ao nuôi cá, trồng cây phân tán để tăng thêm thu nhập của gia đình. Tổ hội có 5 hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, đời sống hội viên từng bước được cải thiện.

Nhiều chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp ở Chợ Đồn được thành lập tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã tuyên truyền, vận động thành lập được 33 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp với 277 thành viên. Riêng năm 2023, các cơ sở hội thành lập mới thêm 6 tổ hội nghề nghiệp với 34 thành viên. Các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, cây dược liệu… trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động và bảo đảm đạt được 5 tiêu chí "Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi".

Theo đánh giá của các cơ sở Hội, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã tạo sự gắn kết giữa các thành viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư, tăng năng suất, tạo niềm tin và thu hút ngày càng nhiều cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Điển hình như Chi, Tổ hội nghề nghiệp nuôi dúi, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu bò sinh sản, Tổ hội nghề nghiệp sản xuất lúa hữu cơ, Tổ hội nghề nghiệp nuôi dê, nuôi ong... tại các xã Yên Phong, Bình Trung, Yên Thịnh, Lương Bằng. Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ các tổ hội hoạt động ổn định; mở rộng các chương trình phối hợp, liên kết tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên, nông dân, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất giúp cho các thành viên sản xuất theo hướng hàng hóa. 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn Lâm Hoàng Huy cho biết, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế trong sinh hoạt chi hội, tổ hội trong nhiều năm qua, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội và tính tiên phong của Chi hội trưởng, từng bước nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Công tác Hội và phong trào nông dân có bước phát triển mới về cách thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân; cán bộ của Hội có sự trưởng thành, có khả năng tham gia sâu hơn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương; thu nhập và mức sống của hội viên chi hội nông dân nghề nghiệp cao hơn so với hội viên sinh hoạt ở chi hội truyền thống.

Từ những hiệu quả trên, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tiếp tục đa dạng hóa mô hình, hoạt động của chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tiến tới thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất hàng hóa tại các địa phương./.

Thu Trang