PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban giữa học kỳ I, năm học 2023 - 2024
Sáng 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị giao ban giữa học kỳ I, năm học 2023 - 2024 với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Sơn chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị tại Sở GD&ĐT

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 283 trường mầm non, phổ thông. So với năm học 2022 - 2023, các trường mầm non, phổ thông giảm 6 trường; các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp giữ nguyên. Toàn tỉnh có hơn 81.000 học sinh mầm non, phổ thông, học viên và hơn 6.500 viên chức.

Từ đầu năm học đến nay, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động trẻ em, học sinh vào học. Kết quả huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến nay đạt 38,15%; trẻ mẫu giáo đạt 100%; học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%; huy động học sinh vào lớp 10 đạt 65,59%.

Đến nay, các nhà trường đã và đang triển khai Chương trình học kỳ I theo kế hoạch. Các lớp thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 theo đúng lộ trình, duy trì tốt nền nếp dạy và học. Công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, đối với tài liệu lớp 4 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, tài liệu lớp 8 và lớp 11 đã trình Bộ GD&ĐT phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học trường nội trú, bán trú. Ngành đã hoàn thành bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông các mô đun để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Hiện nay, cả tỉnh có 106/283 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 37,46%.

Thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; duy trì, củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Sở GD&ĐT. Cùng với những kết quả đã đạt được, các đơn vị nêu một số khó khăn đề nghị Sở GD&ĐT tháo gỡ như tình trạng thiếu biên chế giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp, công tác bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến chưa thực sự hiệu quả...

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Ngành, công tác giáo dục của tỉnh đã hoàn thành các kế hoạch trong nửa đầu học kỳ I, năm học 2023 - 2024.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay tới hết học kỳ I cũng như nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức các hoạt động hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc thi, sơ kết học kỳ I. Liên quan đến việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho trường chuẩn quốc gia, cần tham mưu tốt cho UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các trường học theo quy định, đồng thời khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được cấp. Đối với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia cần thực hiện đúng, tránh tình trạng chạy theo thành tích.

Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong quản lý, giảng dạy và giáo dục. Thực hiện việc dồn, ghép trường lớp sao cho phù hợp; tham mưu kịp thời với cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tránh để xảy ra những vụ việc không đáng có trong môi trường giáo dục. Giải quyết đúng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc, bất cập ngay từ cơ sở.

Liên quan đến vấn đề biên chế giáo viên, đề nghị các Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND các huyện tuyển hết số biên chế được giao, rà soát sắp xếp, bố trí vị trí việc làm cho phù hợp./.

Ngọc Tú