PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Sáng 12/9, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội NCT tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, thành viên Ban Đại diện Hội NCT tỉnh; Trưởng, phó Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố và 20 đại biểu NCT tiêu biểu thuộc thành phố Bắc Kạn và huyện Bạch Thông.

Theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm và đạt được những kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của Hội NCT được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NCT.

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác NCT; chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ Hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội NCT một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội NCT Việt Nam và công tác NCT; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hoá dân số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Hội NCT Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao vai trò của NCT trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong thời gian vừa qua. Đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ để NCT thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, đã có 85% các tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến NCT làm kinh tế giỏi; dự kiến vào cuối tháng 11/2023, Hội nghị sẽ được tổ chức ở cấp Trung ương tại Hà Nội. Đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ để Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội NCT các cấp tiếp tục quan tâm tới NCT có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT./.

Ngọc Tú