PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội
Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm có 7 Chương, 78 Điều quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm quy định tại Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Nghị định kế thừa các quy định hiện hành vẫn đang thực hiện hiệu quả, đồng thời thể chế hoá những chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc xây dựng, ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được quy định tại Chương VI - Luật Nhà ở và nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện, qua đó nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc xây dựng dự thảo Nghị định phải đảm bảo quy định đúng các nội dung được giao tại Luật Nhà ở năm 2023, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các Luật liên quan như pháp luật về đất đai, đầu tư, quản lý sử dụng tài sản công, về kinh doanh bất động sản, về xây dựng. Dự thảo cũng phải đảm bảo việc phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội…

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với những quy định, chính sách mới, đột phá, còn ý kiến khác nhau khi soạn thảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận chi tiết nhiều nội dung cụ thể của Nghị định bao gồm các nội dung giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; về diện tích, điều kiện được hưởng chính sách; về trình tự thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội; việc quản lý sử dụng, vận hành nhà ở xã hội; về cưỡng chế, thu hồi nhà ở xã hội… Ngoài ra, đại biểu thảo luận về nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định sau khi được thông qua.

Kết luận một số nội dung quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội một cách thống nhất, tập trung. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với nguồn tiền đóng góp để phát triển nhà ở xã hội từ các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và các nguồn xã hội khác, không để gánh nặng cho các ngân hàng thương mại khi tham gia các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội.

Nghị định cần có thêm các quy định mang tính chính sách có tính dài hơi về quy hoạch, bố trí quỹ đất trong phát triển đô thị, nông thôn, dành ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn khác cho các dự án nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành rà soát, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; đơn giản hoá tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội; làm rõ các tiêu chí về nhà ở xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án nhà ở xã hội; hình thành cơ chế hậu kiểm trong thanh tra, kiểm tra các dự án nhà ở xã hội; bổ sung chế định chuyển đổi quỹ đất hoặc dự án nhà tái định cư sang làm nhà ở xã hội…/.

Hương Lan