PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8
Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong lao động, sản xuất và học tập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 cho các cá nhân

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực: (1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; (2) Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng; (4) Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; (5) Y dược; (6) Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài tỉnh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2019 trở lại đây đều có quyền tham gia Hội thi.

Tiêu chuẩn đánh giá gồm: Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Bắc Kạn; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Cơ cấu Giải thưởng gồm 1 giải Nhất, trị giá 25 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá mỗi giải 20 triệu đồng; 3 giải Ba, trị giá mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 5 triệu đồng.

Các giải pháp đạt giải được nhận Giấy Chứng nhận và biểu trưng của Ban Tổ chức Hội thi.

Các giải pháp đạt giải Ba trở lên được Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn gửi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025).

Các giải pháp đạt giải Ba trở lên được Ban Tổ chức xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; các giải pháp hữu ích đạt tiêu chuẩn sẽ được xem xét, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo (nếu là Đoàn viên Công đoàn).

Thời gian tổ chức Hội thi từ tháng 5 đến hết tháng 9/2025.

Thông qua Hội thi, tuyển chọn các đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo, mang lại hiệu quả cao để trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8 (2024 - 2025) và gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18./.

BH