PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị thông tin thời sự và quán triệt văn bản mới
Sáng 25/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 184 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 6.400 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, gồm:

Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới;

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới;

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin thời sự về “Cục diện an ninh - chính trị thế giới năm 2023, dự báo tình hình năm 2024 và những tác động đến Việt Nam”. Đây là những thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực trong thời gian qua; đồng thời thông qua nội dung thời sự, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; những kết quả to lớn đáng ghi nhận của công tác đối ngoại trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình bày súc tích, nêu bật được những nội dung chính, trọng tâm các văn bản của Trung ương, đồng thời đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ những thông tin, dự báo tình hình an ninh - chính trị thế giới, khu vực và trong nước tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt nội dung đến cán bộ, đảng viên; chủ động trong việc nắm tình hình, đấu tranh, phản bác với những thông tin xấu độc, sai sự thật liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại.

Trên cơ sở những văn bản vừa được phổ biến, quán triệt, ngay sau Hội nghị, các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khẩn trương cụ thể hóa việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương sớm đi vào cuộc sống.

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm; đặc biệt là chủ động làm tốt hơn nữa công tác phòng chống rét theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Hương Dịu