PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chiều 9/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên 7%, GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 955 tỷ đồng...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc