PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographics]: Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh Bắc Kạn năm 2024
Tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa X đã quyết nghị thông qua mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData