PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ theo Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Infographics: Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ - Ảnh 1.

Theo baochinhphu.vn