PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch thi hành Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 608/KH-UBND thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch được triển khai nhằm tổ chức thi hành toàn diện, đồng bộ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hiểu và nắm vững quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, theo đúng tiến độ đề ra. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, chủ động tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp, như: Đăng tải nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên Trang/Cổng Thông tin điện tử, tổ chức hội nghị, biên soạn tài liệu, tờ gấp, sổ tay, tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” và các hình thức phù hợp khác./.

Minh Hiệp