PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình năm 2022
Ban Quản lý các Khu công nghiệp vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-BQL về hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, mục tiêu xúc tiến hoàn thiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 khoảng 13 ha, mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 thêm 51 ha, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân của Khu Công nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên các dự án sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; các dự án chế biến gỗ rừng trồng, các dự án có sản phẩm nguồn gốc từ gỗ rừng trồng, các dự án đem lại lợi ích tối đa cho tỉnh.

Phấn đấu thu hút ít nhất 3 dự án đầu tư mới vào Khu Công nghiệp năm 2022, vốn đăng ký mới đạt trên 500 tỷ đồng./.

Hương Lan