PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên cơ sở các nội dung tại Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động ban hành Kế hoạch hưởng ứng thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Đợt thi đua đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân hưởng ứng.

Công tác thông tin tuyên truyền được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phù hợp với tình hình dịch Covid-19 với hình thức đa dạng, rộng khắp và hiệu quả. Các cơ quan báo chí địa phương đã xây dựng chuyên mục, dành thời lượng để tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đến đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức phong phú. Các địa phương phát huy tối đa hoạt động đội thông tin lưu động cơ sở, loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; đưa hệ thống loa lưu động đến các thôn, bản vùng cao để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nhiều thôn, tổ đã tạo nhóm zalo của thôn, tổ để cập nhật thông tin về danh sách cử tri, phổ biến thông tin về bầu cử…

Công tác phục vụ bầu cử được triển khai kịp thời từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp đều thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để công tác bầu cử được thực hiện thống nhất, đồng bộ.; tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) tới cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương.

Thường trực HĐND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

UBBC tỉnh đã tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ bầu cử, cán bộ, công chức được trưng tập; tổ giúp việc của UBBC tỉnh; công chức được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo của UBBC các huyện, thành phố; thư ký Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và cán bộ, công chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đúng quy định. UBBC các huyện, thành phố đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử, nhất là việc kiểm phiếu và lập các loại biên bản theo quy định cho các Tổ bầu cử.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015, Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.

Để đáp ứng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, ngày 05/3/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-BCĐ, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong ngày bầu cử.

Lực lượng Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam, người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.  

Công tác bầu cử của tỉnh đã được triển khai toàn diện, chặt chẽ. UBBC tỉnh và từng thành viên UBBC theo nhiệm vụ được phân công đã chủ động bám sát địa phương để chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. UBBC các cấp đã làm tốt công tác triển khai các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương; của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh về công tác bầu cử và chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử tại địa phương. Cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phục vụ cũng như trực tiếp bỏ phiếu bầu cho các đại biểu xứng đáng nhất. Nhờ vậy, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng theo luật định và đạt kết quả cao. Cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỉ lệ 99,81%; cử tri đi bầu đại biểu cấp huyện đạt tỉ lệ 99,77%; cử tri đi bầu đại biểu cấp xã đạt tỉ lệ 99,71%. Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn bầu được 6/6 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn bầu được 50/50 đại biểu; đại biểu HĐND cấp huyện bầu được 238/242 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã bầu được 1952/2019 đại biểu.

Từ những kết quả hưởng ứng Đợt thi đua, tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang lại thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với những thành tích đạt được, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thanh Thuyên