PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2023
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 7%, UBND tỉnh vừa ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2023 tại Quyết định số 560/QĐ-UBND.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData