PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra 11 cơ quan, đơn vị về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở cho việc đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra tại 11 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; UBND huyện Bạch Thông; UBND huyện Ba Bể; UBND xã Quân Hà, huyện Bạch Thông; UBND xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể; UBND phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung đối với công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bằng hình thức thông qua báo cáo và các hồ sơ, tài liệu có liên quan tính từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm kiểm tra./.

Hà Lựu