PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:30Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai Hội trường Sở Tài nguyên và môi trường
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác bình đẳng giới Hội trường tầng 1, trụ sở Cục thuế tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)