PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai Luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội Khóa XV Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Làm việc tại cơ quan

(Lịch thay đổi được tô đỏ)