PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 9 từ 20/02/2023 đến 26/02/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủyPhòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh13:30Đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)