PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự Hội nghị Trung ương Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Huyện Pác Nặm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)