PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 từ 18/03/2024 đến 24/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, 5 năm công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ Hội trường tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy14:00Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn Phòng họp số 4, trụ sở HĐND-UBND thành phố

(Lịch thay đổi được tô đỏ)