PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 12 từ 18/03/2024 đến 24/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh09:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Đi công tác tại Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)