PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 13 từ 20/03/2023 đến 26/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự Hội nghị quán triệt Quy định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trịHà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoànTrụ sở Tỉnh đoàn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Họp Thường trực HĐND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy16:00Họp Thường trực Tỉnh ủyPhòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)