PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 10 từ 04/03/2024 đến 10/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:30Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TWPhòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy08:30Dự Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộPhòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)