PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 27 từ 27/06/2022 đến 03/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:00Làm việc tại cơ quanVăn phòng Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:00Dự Khai mạc và bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnhHội trường các Ban Xây dựng Đảng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)