PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 28 từ 04/07/2022 đến 10/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh14:00Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 Nhà khách tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022Phòng họp số 2, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)