PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 26 từ 20/06/2022 đến 26/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh08:00Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Hội trường tầng 1 HĐND - UBND tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới huyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)