PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 27 từ 27/06/2022 đến 03/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh13:00Đi công tác Hà Nội Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:30Hội nghị quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủHội trường tầng 1 HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)