PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 27 từ 27/06/2022 đến 03/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Phòng họp số 2, Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)