PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Thượng ÂnHuyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên10:00Dự sự kiện tại Đại sứ quán Ả Rập Xê - útHà Nội
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Sinh hoạt chi bộ tại cơ sởHuyện Na Rì

(Lịch thay đổi được tô đỏ)