PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 45 từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Quyền Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:00Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNTHà Nội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng14:00Dự họp BTC, Tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2020Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên14:00Kiểm tra thực tế hiện trường để xem xét về đề xuất chủ trương đầu tư dự ánTrường Trung cấp Y

(Lịch thay đổi được tô đỏ)