PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 14:00Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch, các PCT 15:00Họp góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc KạnTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Yên ThịnhHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Nghiệm thu đề tài KHSở Khoa học và Công nghệ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)