PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp xem xét nội dung liên quan đến cấp nước sinh hoạt tại Trung tâm cai nghiệnTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Làm việc với Hiệp hội DN Hàn QuốcHà Nội
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng00:00Kiểm tra công tác Tôn giáohuyện Pác Nặm
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Họp tổng kết khảo sát với KoicaTỉnh Cao Bằng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)