PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình17:00Dự gặp mặt cán bộ tham gia khoá bồi dưỡng tại Nhật BảnHà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự HN ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnhHội Cựu chiến binh tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp HĐ thẩm định Quy hoạch hồ Ba BểBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Dự Ngày Pháp luật Việt NamHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Kiểm tra thực hiện Đề án 61Huyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)