PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 46 từ 11/11/2024 đến 17/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên15:00Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Cao BằngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng15:00Dự Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 tại huyện Chợ ĐồnHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất19:00Dự Khai mạc Hội chợ TMQT Việt – TrungTỉnh Lao Cai

(Lịch thay đổi được tô đỏ)