PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp trực tuyến Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng13:30Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng15:00Dự Kỷ niệm 75 năm ngành Kiểm tra ĐảngHội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)