PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 19/10/2020 đến 25/10/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Quyền Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự họp Ban Tổ chức sự kiện “Ngày hội nông sản - OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020”Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Quyền Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:00Công tác tại tỉnh Lạng SơnTỉnh Lạng Sơn
Phó Chủ tịch Đinh Quang Tuyên15:00Thăm nắm tiến độ thực hiện dự án thủy điện Thác Giềng1&2Thành phố Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)