PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 42 từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch10:00Giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và VPUBTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Họp Thường trực Tỉnh ủyTỉnh ủy
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên17:30Gặp mặt với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 Nhà khách tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên15:00Họp bàn giải pháp xử lý chuyển tiếp việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch các đồ án quy hoạch theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp sơ kết 9 tháng ngành Nông nghiệpSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)