PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng13:30Hội nghị BTV Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất13:30Dự Lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023) và Phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2024UBND thành phố Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)