PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2022UBND thành phố
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp thống nhất phương án xác định giá đất tái định cư dự án Khu dân cư Đức Xuân 4Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Thường trực Đinh Quang Tuyên09:00Họp giải quyết vướng mắc chính sách hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị gặp mặt hội viên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”Hội trường tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa07:30Thăm mô hình phát triển kinh tế lâm nghiệp và dự Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừngHuyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)