PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên14:00Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị Lễ công bố Quy hoạch tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên15:00Họp trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN năm 2023 của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Kiểm tra đập Khuổi CuộnHuyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)