PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 11/09/2023 đến 17/09/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả Rập Xê-útHà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Họp về tiến độ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc giaTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)