PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 48 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Chủ trì Hội nghị đối thoại với Thanh niênHội trường tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa16:30Dự Khai mạc diễn tập KVPTHuyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp HĐ thẩm định dự án ĐTCTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00TXCT cùng Đoàn ĐBQHHuyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00TXCT cùng Đoàn ĐBQHHuyện Bạch Thông

(Lịch thay đổi được tô đỏ)