PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 28/10/2024 đến 03/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 07:30Dự họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình13:00Làm việc với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch IFAD thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên07:00tham dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Hàn Quốc Từ ngày 23/10 đến 28/10: Hàn Quốc

(Lịch thay đổi được tô đỏ)