PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 28/10/2024 đến 03/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng06:30Khai mạc diễn tập Huyện Chợ Đồn
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình14:00Làm việc với đoàn công tác của Báo Nông thôn Ngày nayTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác IFAD - Việt Nam vì sự phát triển nông thônHà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)