PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 28/10/2024 đến 03/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình17:00Tiếp đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Việt NamTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự diễn tậpHuyện Chợ Đồn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00(Chiều) dự Đại hội Hội Y - Dược họcBệnh viện đa khoa tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)