PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông có thêm 15 sản phẩm OCOP 3 sao
Năm 2023, huyện Bạch Thông có 18 sản phẩm đăng ký đánh giá sản phẩm OCOP, trong đó có 17 sản phẩm mới và 1 sản phẩm OCOP đến hạn đánh giá lại.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản phẩm Lạc rang tỏi ớt của HTX Pja Làng, xã Vũ Muộn

Kết quả đánh giá, có 1 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại Chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023 là sản phẩm Hồi Đại Hương của hợp tác xã (HTX) An Bình, xã Sỹ Bình đạt 3 sao.

15 sản phẩm mới được Chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023 gồm:

(1) Măng Khô Thủy Nguyên của HTX Thủy Nguyên, xã Dương Phong.

(2) Quýt Dương Phong của HTX Thủy Nguyên, xã Dương Phong.

(3) Tinh dầu Hồi An Bình của HTX An Bình, xã Sỹ Bình.

(4) Lạc rang tỏi ớt của HTX Pja Làng, xã Vũ Muộn.

(5) Lạc đỏ Vũ Muộn của HTX Pja Làng, xã Vũ Muộn.

(6) Mộc nhĩ Đôn Phong của HTX Quý Hợp, xã Đôn Phong.

(7) Nấm sò Đôn Phong của HTX Quý Hợp, xã Đôn Phong.

(8) Nấm hương Đôn Phong của HTX Quý Hợp, xã Đôn Phong.

(9) Thịt lợn sấy Tâm Nhi của Tổ hợp tác Tâm Nhi, thị trấn Phủ Thông.

(10) Thịt trâu sấy Tâm Nhi của Tổ hợp tác Tâm Nhi, thị trấn Phủ Thông.

(11) Gạo nếp (khẩu nua lương) của HTX Dền Vang, xã Lục Bình.

(12) Gạo nhật Japonica của HTX Dền Vang, xã Lục Bình.

(13) Rượu men lá Tân Tú của Tổ hợp tác Minh Đức, xã Tân Tú.

(14) Gạo nếp (khẩu nua Pì pết) của HTX Hồng Phát, xã Cẩm Giàng.

(15) Rượu quýt T4 của HTX nông nghiệp xanh Green Tech, xã Quang Thuận.

Hương Dịu