PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đồng ý thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sáng 30/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là một nội dung rất quan trọng của tỉnh, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển, là tiền đề để Bắc Kạn thực hiện mục tiêu từ một tỉnh còn nhiều khó khăn từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh

Trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho biết, Quy hoạch xác định 4 đột phá để phát triển, trong đó xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch là trọng tâm; hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Về định hướng phát triển không gian, Bắc Kạn tập trung phát triển đa dạng - phát huy bản sắc - tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng.

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị, thành phố Bắc Kạn từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II. Hoàn thành một số tiêu chí của đô thị loại IV đối với 4 đô thị, gồm: Thị trấn Đồng Tâm; thị trấn Chợ Rã; thị trấn Bằng Lũng; thị trấn Yến Lạc. Các đô thị loại V có 6 đô thị, trong đó phát triển mới 4 đô thị loại V.

Quy hoạch đề xuất 7 nhóm giải pháp chính, gồm giải pháp về huy động vốn đầu tư; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường; giải pháp về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; giải pháp về cơ chế, chính sách và liên kết phát triển; giải pháp về đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định định hướng nội dung thảo luận

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận, xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản Quy hoạch Bắc Kạn, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Bắc Kạn để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, nhất là lợi thế về lâm nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho biết, tỉnh Bắc Kạn trân trọng tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý, những nội dung phản biện để khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh; đồng thời cũng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, 100% phiếu từ Hội đồng thẩm định đã đồng ý thông qua Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đề nghị Bắc Kạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định để HĐND tỉnh thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Hương Lan