PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu hết tháng 9/2024, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công đạt 70%
Sáng 24/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công nhóm A, B; nghe báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự họp

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc

Qua báo cáo của các chủ đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B tại cuộc họp, nhìn chung, các dự án đều có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân chủ yếu do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng mắc vì một vài hộ dân không đồng ý với phương án đền bù nên ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án giao thông theo tiến độ phải hoàn thành năm 2024 như: Tuyến đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới; đường giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể…

Báo cáo về tiến độ đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, thực hiện đường nội thị thị trấn Đồng Tâm có 153 hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản, cây cối hoa màu nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án; đến nay đã chi trả được 133 hộ gia đình, cá nhân, còn lại 20 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận với phương án được duyệt và chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Huyện Chợ Mới đã tổ chức đối thoại nhiều lần với các hộ gia đình, cá nhân có vướng mắc, chưa đồng thuận với phương án để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chấp hành các quy định, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí với phương án bồi thường đã duyệt, chưa nhất trí bàn giao mặt bằng…

Đối với các dự án thuộc diện giám sát đặc biệt do UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư có Dự án đường vào hồ Nặm Cắt còn 14 hộ còn thắc mắc về đơn giá bồi thường đất rừng. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ còn 24 hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, xây dựng vượt diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ gia đình xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch Dự án khu đô thị Bắc Sông Cầu chưa phê duyệt phương án bồi thường; 5 hộ gia đình xây dựng nhà không phép chưa bàn giao lại mặt bằng.

Về đường giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, chủ đầu tư báo cáo đã hoàn thành công tác thống kê kiểm đếm, tuy nhiên, ở đoạn tuyến ĐT254 - Cốc Tộc, một số hộ dân không đồng ý với phương án đền bù giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thủ tục liên quan đến nhiều bộ, ngành trung ương cần nhiều thời gian

Cùng với những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của một số dự án liên quan đến các bộ, ngành trung ương  mất nhiều thời gian cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang - Tuyên Quang, đoạn tuyến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện xong công tác thống kê kiểm đếm, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp 5/6 đoạn tuyến… tuy nhiên chưa thể khởi công được do chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đất đai và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng của Dự án phải chỉnh sửa nhiều lần theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, điều chỉnh chủ trương năm 2022, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và chưa được khởi công. Tại cuộc họp, các đại biểu đều đánh giá, so với các địa phương có dự án tương tự thì các bước triển khai thực hiện tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc chậm, không đảm bảo tiến độ đề ra.

Cùng với đó, các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh hầu như chưa đảm bảo tiến độ. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh chưa giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 3 Trung tâm Y tế tuyến huyện mới giải ngân đạt 27%; Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 8 Trung tâm Y tế tuyến huyện do Sở Y tế làm chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân, chậm tiến độ do các thủ tục cần hướng dẫn của Bộ Y tế mất nhiều thời gian…

Báo cáo về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Long Văn Thắng cho biết, sau khi kiểm tra, rà soát, trên địa bàn có 97 hộ dân cần phải di dời tái định cư. Thành phố đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận vị trí đầu tư xây dựng khu tái định cư do thành phố đề xuất và bổ sung danh mục công trình cần thu hồi đất vào Nghị quyết HĐND trong kỳ họp tới.

Đối với huyện Chợ Mới đang tiến hành thống kê, kiểm đếm, đồng thời khảo sát, lựa chọn địa điểm, lập phương án tái định cư, dự kiến những công việc trên sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đang là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hòi quyết tâm cao của các chủ đầu tư. Trong thời gian tới, đối với những dự án, công trình phải hoàn thành trong năm 2024 phải được đưa vào diện giám sát đặc biệt để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, kịp thời có phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đối với các dự án nhóm B như các tuyến đường nội thị ở các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thành, trong đó, 2 tuyến đường nội thị của huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn cần sớm có phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan liên quan quyết tâm giải ngân vốn đến hết tháng 9/2024 đạt trên 70% kế hoạch.../.

Thu Cúc